สายตาสั้น อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาสั้น 7 วิธี !!

สายตาสั้น (Myopia, Nearsightedness) เป็นภาวะที่พบได้บ่อยประมาณ 25% ของเด็กในวัยเรียน อาจเกิดขึ้นเพียงข้างเดียวหรือทั้ง 2 ข้างก็ได้ และสายตาทั้ง 2 ข้างอาจจะสั้นไม่เท่ากันก็ได้ โดยผู้ป่วยจะมีอาการมองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้ ๆ แต่จะมองเห็นได้ไม่ชัดในระยะไกล ๆ

 • โรคนี้มักพบเป็นกันหลายคนในหมู่ญาติพี่น้องในครอบครัวเดียวกัน และมักพบได้ในคนเมืองมากกว่าคนชนบท (มีความเชื่อที่ว่าคนสายตาสั้นมักมีเชาวน์ปัญญาโดยเฉลี่ยสูงกว่าคนปกติ ดังจะเห็นได้จากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีสายตาสั้นมากกว่าคนทั่วไป แต่ข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์)
 • จากการศึกษาพบว่า เพศหญิงสายตาสั้นมากกว่าเพศชาย
 • มีรายงานว่าชาวยุโรป เช่น ชาวออสเตรเลียพบสายตาสั้นได้ประมาณ 14.5% ในประชากรที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ชาวเยอรมันพบได้ประมาณ 13% ส่วนชาวรัสเซียพบว่ามีสายตาสั้นพอกับชาวยุโรป ส่วนในอังกฤษพบได้ประมาณ 26% และสำหรับชาวเอเชียพบว่า ชาวจีน ญี่ปุ่น อินเดีย จะมีประชากรที่สายตาสั้นค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับชาวไทย (ชนชาติที่พบสายตาสั้นได้น้อยที่สุด ได้แก่ ชาวเอสกิโม อเมริกัน และแอฟริกัน)

การที่คนเรามีสายตาปกติจะต้องประกอบไปด้วยอวัยวะที่ช่วยการหักเหแสงได้สัดส่วนกับความยาวของดวงตา ส่วนของตาที่ทำหน้าที่หักเหของแสงคือ กระจกตาและแก้วตา ซึ่งในคนปกติจะมีกำลังหักเหแสงของดวงตาประมาณ 63 ไดออปเตอร์ (เกิดจากกระจกตา 43 ไดออปเตอร์ และจากแก้วตา 20 ไดออปเตอร์) และมีความยาวของลูกตาประมาณ 24 มิลลิเมตร

 • ตัวอย่างเช่น ถ้าแสงจากวัตถุที่อยู่ไกล 20 ฟุตขึ้นไปวิ่งผ่านกระจกตาและแก้วตา แสงจะตกอยู่บนจอประสาทตาพอดี จึงทำให้มองเห็นวัตถุได้ชัด แต่ถ้าผู้นั้นมีกำลังหักเหแสงของกระจกตามากกว่าปกติ (กระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติจนทำให้กำลังหักเหแสงมากเกินไป ลำแสงจึงไปรวมกันก่อนถึงจอประสาทตา) กลายเป็น 46 ไดออปเตอร์ ซึ่งเกินมา 3 ไดออปเตอร์ รวมกับของแก้วตาอีก 20 ไดออปเตอร์ ก็จะกลายเป็น 66 ไดออปเตอร์ โดยที่ความยาวของลูกตายังคงเป็น 24 มิลลิเมตร แสงจากวัตถุจะตกอยู่หน้าก่อนถึงจอประสาทตา นั่นคือผู้นั้นจะมีสายตาสั้น 3 ไดออปเตอร์ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้นั้นมีกำลังหักเหของแสงของกระจกตาเป็นปกติ แต่มีดวงตายาวมากกว่า 24 มิลลิเมตร ก็ทำให้เกิดสายตาสั้นได้เช่นกัน
 • อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีสายตาสั้น แสงจากวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ ๆ จะสามารถตกลงบนจอตาได้พอดีตามกฎและหลักการของการหักเหของแสง ดังนั้นผู้ที่มีสายตาสั้นจึงมองเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้ ๆ ได้อย่างชัดเจนเป็นปกติ

ภาพเปรียบเทียบระหว่างสายตาปกติ สายตาสั้น และสายตายาว

สายตาปกติ

สายตาสั้น

สายตายาว

สาเหตุของสายตาสั้น

สายตาสั้นอาจเกิดจากกระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติ จึงทำให้มีกำลังหักเหแสงมากเกินไป ลำแสงจึงไปรวมกันก่อนถึงจอประสาทตา แต่ในบางรายอาจจะเกิดจากการมีลูกตายาวผิดปกติจนทำให้ลำแสงรวมกันก่อนถึงจอประสาทตาก็ได้

สายตาสั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 • สายตาสั้นชนิดธรรมดา เป็นชนิดที่พบเห็นได้เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง โดยมีสาเหตุมาจากกระจกตามีความโค้งมากกว่าปกติ จึงมีกำลังในการหักเหแสงมากขึ้น ทำให้จุดรวมแสงของภาพของวัตถุที่อยู่ไกลตกอยู่ข้างหน้าจอตา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการมองไกล ๆ ได้ไม่ชัด เชื่อว่าความผิดปกติของกระจกตาที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดตามธรรมชาติของคนคนนั้น เช่นเดียวกับความสูงความเตี้ย ความสวยงามของร่างกาย และอาจมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์และเชื้อชาติด้วย
 • สายตาสั้นชนิดร้าย (Malignant myopia) เป็นชนิดที่พบได้น้อย แต่ร้ายแรงและเป็นมาตั้งแต่เกิด โดยเกิดจากความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ ซึ่งถ่ายทอดมาถึงลูกถึงหลาน ทำให้ผู้ป่วยเกิดมามีกระบอกตา (ระยะทางจากกระจกตาถึงจอตา) ยาวกว่าปกติ จุดรวมแสงของภาพวัตถุที่อยู่ไกล ๆ จึงไปตกอยู่ข้างหน้าจอตา

อาการสายตาสั้น

อาการคนสายตาสั้น

 • สายตาชั้นชนิดธรรมดา ผู้ป่วยจะมีอาการมองในระยะไกลไม่ชัด (เช่น มองกระดานดำ ดูโทรทัศน์) ทำให้ต้องคอยหยีตา แต่การมองในระยะใกล้หรืออ่านหนังสือยังเห็นได้ชัดเจน โดยทั่วไปจะเริ่มมีอาการแสดงในระยะที่เริ่มเข้าโรงเรียนและจะค่อย ๆ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งอายุ 25 ปี จึงอยู่ตัวไม่สั้นมากขึ้น ซึ่งสายตาสั้นชนิดนี้จะไม่สั้นมากนัก และไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่อย่างใด
 • สายตาชั้นชนิดร้าย ผู้ป่วยจะมีอาการสายตาสั้นมากมาตั้งแต่เกิด จะสังเกตเห็นได้เมื่อเด็กเริ่มหัดเดิน ซึ่งมักจะเดินชนถูกสิ่งกีดขวาง หกล้มบ่อย ๆ หรือเวลามองดูอะไรก็ต้องเข้าไปดูใกล้ ๆ จนตาแทบชิดกับวัตถุที่มอง ต้องสวมใส่แว่นหนา ๆ อาจต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ และอาจมีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เช่น มีเลือดออกที่จอตา จอตาฉีกขาดหรือหลุดออก เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ตาบอดได้ ส่วนในเด็กเล็ก ถ้าสายตาสั้นมาก ๆ ก็อาจทำให้มีอาการตาเขร่วมด้วย

วิธีรักษาสายตาสั้น

จะทราบได้อย่างไรว่าสายตาสั้น ?

สำหรับวิธีการสังเกตว่าบุตรหลานของท่านมีสายตาสั้นหรือไม่นั้น ให้เริ่มจากกรรมพันธุ์ โดยให้ลองสังเกตดูว่าท่านหรือคนในครอบครัวมีใครเป็นสายตาสั้นบ้างหรือไม่ เพราะถ้ามี โอกาสที่บุตรหลานของท่านจะสายตาสั้นด้วยก็ย่อมมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังควรสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็ก ซึ่งเด็กที่เริ่มสายตาสั้นนั้น เวลามองอะไรจะชอบเข้าไปมองดูใกล้ ๆ ชอบหยีตาหรือหรี่ตา หรือบางครั้งอาจตะแคงหรือเอียงศีรษะเวลามองไกล ๆ เช่น อ่านหนังสือก็ต้องก้มหน้าจนชิดหนังสือ หรือดูทีวีก็ต้องเข้าไปยืนจนชิดจอ รวมถึงการมีอาการปวดศีรษะอยู่เป็นประจำ เป็นต้น

วิธีรักษาสายตาสั้น

 1. หากสงสัยว่าบุตรหลานมีสายตาสั้น ผู้ปกครองควรพาไปตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาลก่อนเสมอ เพราะแว่นตาคู่แรกที่ใส่ควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดด้วย เพราะบ่อยครั้งที่การวัดแว่นตาในเด็กเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือ จนบางครั้งแพทย์อาจต้องหยอดยาลดการเพ่งของตาหรือยาขยายม่านตาก่อนวัดสายตา เนื่องจากเด็กจะมีกำลังการเพ่งสูงและมักเพ่งในขณะที่ทำการตรวจวัด จึงทำให้ค่าของสายตานั้นสั้นมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งการขยายม่านตาก่อนจะช่วยให้การวัดทำได้แม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งแพทย์ก็จะได้ถือโอกาสนี้ตรวจจอประสาทได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นด้วย (การหยอดยาขยายม่านตาจะทำให้เด็กตาพร่าอยู่ในระยะหนึ่ง ทำให้มองในระยะใกล้ ๆ ได้ไม่ชัดเจนชั่วคราวจนกว่าฤทธิ์ยาจะหมด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ)
 2. หากสายตาสั้นแพทย์จะแก้ไขด้วยการให้ใส่แว่นสายตาชนิดเลนส์เว้า (ในคนสายตาสั้นลำแสงจะไปรวมเป็นจุดเดียวก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้ลำแสงที่ไปถึงจอประสาทตาเป็นลำแสงที่บานออก ไม่เป็นจุดเดียว จึงทำให้เห็นภาพไม่ชัด จำเป็นต้องใช้แว่นเลนส์เว้าเพื่อช่วยกระจายแสงออก เพื่อเลื่อนให้แสงไปรวมกันไกลขึ้นและให้ไปตกที่กลางจอประสาทตาพอดีจนทำให้มองเห็นภาพได้ชัด) ซึ่งในปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้มีเครื่องมือคล้ายกระบอกไฟฉายที่ใช้ส่องเข้าไปในตาของผู้ป่วย แล้วแพทย์จะสังเกตดูจากลักษณะของแสงที่สะท้อนออกมาและใช้เลนส์ช่วย จึงบอกได้ว่าผู้ป่วยมีสายตาสั้น ยาว หรือเอียงเท่าไร โดยไม่จำเป็นต้องถามผู้ป่วยเหมือนการตรวจในสมัยก่อน หลังจากนั้น ผู้ประกอบแว่นก็จะนำแว่นที่วัดได้มาให้ผู้ป่วยลองทดสอบแล้วดูความพึงพอใจตลอดจนความชัดอีกที โดยจะปรับจนกว่าจะได้เบอร์เลนส์ที่เหมาะสม มองเห็นได้ชัด และผู้ป่วยไม่มึนงง แต่ล่าสุดนี้ได้มีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในตรวจวัดสายตาแทน โดยที่ไม่ต้องอาศัยทั้งผู้ตรวจและผู้ถูกตรวจ ซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องมือตรวจภาพที่เกิดขึ้นในจอประสาทตาของผู้ป่วย โดยใส่โปรแกรมเข้าไปในเครื่องมือ ซึ่งตัวโปรแกรมจะสามารถอ่านค่าออกมาได้เป็นตัวเลขว่าผู้ป่วยมีสายตาที่ผิดปกติเป็นเท่าไร (ความแม่นยำของเครื่องมือนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ แต่ก็ยังต้องทดสอบให้ผู้ป่วยลองใส่เลนส์ในขนาดที่ตรวจวัดได้ก่อนจนกว่าจะได้เบอร์ที่เหมาะสมเช่นกัน)
  • ผู้ที่สายตาสั้นมองไกลได้ไม่ชัด ถ้าอยากมองชัดก็ให้ใส่แว่น แต่ถ้าสายตาสั้นไม่มากและชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องมองไกล ก็ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นครับ แต่ถ้าเป็นเด็กในวัยนักเรียนที่ต้องอ่านหนังสือมาก ๆ หรือในห้องเรียนที่ต้องมองกระดานดำในระยะค่อนข้างไกล ก็จำเป็นต้องใส่ (ปกติแล้วจักษุแพทย์มักจะแนะนำว่า เมื่อทำแว่นสายตาสั้นแล้วควรสวมใส่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมองในระยะใกล้หรือไกล เพื่อให้ตามีการมองเห็นได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป โดยทั่วไปคนสายสั้นจะมองใกล้เห็นได้ชัดอยู่แล้วโดยไม่ต้องเพ่ง จึงมักไม่ใส่แว่นเวลามองใกล้ ทำให้สายตาไม่ได้ออกกำลังฝึกเพ่ง (Accommodation) ซึ่งการเพ่งนี้เป็นกลไกอัตโนมัติเมื่อเราต้องการมองในระยะใกล้ ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นและไม่ค่อยได้ฝึกการเพ่งสายตาก็อาจทำให้มีปัญหาเวลามองในระยะใกล้ได้)
  • โดยปกติแล้วจะต้องเปลี่ยนเลนส์แว่นตา (รวมทั้งคอนแทคเลนส์) อย่างน้อย 1-2 ปีต่อครั้ง จนเมื่ออายุได้ประมาณ 20-25 ปีที่สายตาเริ่มคงที่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลนส์บ่อย ๆ จนกว่าจะอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปที่มักเริ่มมีปัญหาในการมองระยะใกล้ จึงทำให้ต้องมีการเปลี่ยนเลนส์อีกครั้ง
 3. การใช้เลนส์สัมผัสหรือคอนแทคเลนส์ (Contact lenses) อีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่งก็มีให้เลือกอยู่หลายชนิด แต่การใช้คอนแทคเลนส์จะมีข้อควรระวังในการใช้และการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าการใส่แว่นสายตา เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง ก็อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาและเกิดแผลที่กระจกตาได้ (Corneal ulcer) ก่อนการใช้จึงควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หากใช้แล้วพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกเคืองตา น้ำตาไหลมากกว่าปกติ ตามัว ตาแดง ฯลฯ ควรถอดคอนแทคเลนส์ออกและไปปรึกษาแพทย์โดยด่วน
 4. ในผู้ป่วยที่เป็นสายตาสั้นชนิดร้าย ควรไปตรวจวัดสายตาและปรับเปลี่ยนแว่นเป็นระยะ ๆ
 5. ในปัจจุบันนี้มีวิธีรักษาสายตาสั้นด้วยการผ่าตัดหลากหลายวิธี ได้แก่
  • กรีดกระจกตาเป็นแฉก ๆ ในบริเวณนอกของกระจกตา (Radial keratotomy) ให้ลดความโค้งลง เพื่อให้จุดรวมแสงตกอยู่บนจอประสาทตาพอดี
  • การใช้แสงเลเซอร์ไปทำลายพื้นผิวตรงกลางกระจกตาให้แบนราบลง (Photorefractive keratectomy)
  • การใช้เลเซอร์เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้จุดรวมแสงตกอยู่บนจอประสาทตาพอดี หรือที่เรียกว่า “การทำเลสิก” (LASIK – Laser assisted in situ keratomileusis)

ภาวะแทรกซ้อนของสายตาสั้น

 • เด็กสายตาสั้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข มักจะเป็นตากุ้งยิงได้บ่อยกว่าเด็กที่มีสายตาปกติ (ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)

วิธีป้องกันสายตาสั้น

 • ตามโรงเรียนต่าง ๆ ควรมีแผ่นวัดสายตาแผ่นวัดสายตา (Snellen chart) ไว้สำหรับตรวจวัดสายตานักเรียนทุกคน ถ้าพบว่าสายตาสั้นผิดปกติ จะได้ส่งเด็กไปตรวจที่โรงพยาบาลและตัดแว่นใส่
 • สายตาสั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้สายตาหรือจากการใช้สายตามากเกินไปดังที่คนทั่วไปเข้าใจ (เช่น การอ่านหนังสือมาก ๆ การนอนอ่านหนังสือ การเล่มเกมคอมพิวเตอร์ การดูโทรทัศน์ใกล้ ๆ) แต่เป็นเพราะธรรมชาติของคนคนนั้นที่เกิดมามีโครงสร้างของตาที่ทำให้สายตาสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจกตา แก้วตา และกระบอกตา เช่นเดียวกับบางคนที่เกิดมาสูงหรือเตี้ย ดังนั้น จึงไม่มีวิธีป้องกันและยารักษาที่ได้ผลแน่นอน นอกจากเมื่อเป็นแล้วค่อยมาแก้ไขในภายหลังด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การใส่แว่นสายตา การผ่าตัด (ส่วนการอ่านหนังสือในที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ ก็ไม่เป็นเหตุทำให้สายตาสั้นเช่นกัน เพียงแต่จะทำให้มองเห็นไม่ชัด ต้องเพ่งสายตามากขึ้นจนทำให้ปวดเมื่อยล้าตาได้ง่าย)
 • ส่วนผู้ปกครองที่คอยเตือนบุตรหลานว่าอย่าดูอะไรชิดตาเกินไปเดี๋ยวจะทำให้สายตาสั้น ก็ขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าที่บุตรหลานต้องดูอะไรใกล้ ๆ จนชิดตานั้น อาจเป็นเพราะเขามองเห็นไม่ชัดเจน มีปัญหาสายตาผิดปกติ เพียงแต่อธิบายไม่ถูก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ควรพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อให้การรักษาก่อนที่จะทำให้เกิดสายตาเสียอย่างถาวร
 • ผู้ที่มีสายตาสั้นจะสวมใส่แว่นสายตาประจำหรือไม่ ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสายตา คือ ไม่ได้ทำให้สายตาสั้นมากขึ้นและก็ไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้สายตาสั้นมากขึ้น ความเชื่อที่ว่าใส่แว่นสายตาเป็นประจำหรือเปลี่ยนแว่นสายตาบ่อย ๆ จะทำให้สายตาสั้นมากขึ้นจึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ถ้าสายตาจะสั้นมากขึ้นก็คงเป็นเพราะธรรมชาติของคนคนนั้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเมื่ออายุประมาณ 25 ปี สายตาก็มักจะอยู่ตัวและไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การใส่แว่นสายตาสั้นที่เกินกว่าค่าสายตาที่แท้จริงเป็นเวลานาน ๆ ก็อาจทำให้มีสายตาสั้นมากขึ้นเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งมักจะพบได้ในเด็กที่ไม่ได้หยอดยาลดการเพ่งของตาก่อนทำการตรวจวัดค่าสายตา
บทความที่เกี่ยวข้อง
 • สายตายาว อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตายาว 5 วิธี !!
 • สายตาเอียง อาการ สาเหตุ และการรักษาสายตาเอียง 5 วิธี !!
 • ตาเหล่ อาการ สาเหตุ และการรักษาตาเหล่ (ตาเข) 10 วิธี !!

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง

References
 1. หนังสือตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2.  “สายตาสั้น (Myopia)”.  (นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ).  หน้า 944-945.
 2. หาหมอดอทคอม.  “สายตาสั้น (Nearsighted)”.  (ศ.เกียรติคุณ พญ.สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : haamor.com.  [07 เม.ย. 2016].
 3. มูลนิธิหมอชาวบ้าน.  “สายตาสั้นเกิดจากอะไร”.  (นพ.นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก : www.doctor.or.th.  [07 เม.ย. 2016].

ภาพประกอบ : www.clarksoneyecare.com, www.sciencenews.org, www.laservision.co.uk, www.imo.es

เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทย (MedThai)

เสื้อผ้าสำหรับเด็ก เลือกอย่างไรดี

เสื้อผ้าสำหรับเด็ก เลือกอย่างไรดี

ไม่ว่าคุณแม่คุณไหนก็อยากให้ลูกได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าน่ารักๆ ดังนั้นเมื่อเจอเสื้อผ้าเด็กแบบสวยๆน่ารักที่ไหนก็อดไม่ได้ที่จะซื้อมาให้ลูกใส่ แถมบางคนใส่แล้วก็จับถ่ายรูปเพื่อเก็บเอาไว้ชื่นชมและแชร์ให้เพื่อนๆและสมาชิกในครอบครัวได้เห็นความน่ารักของลูก แต่บางครั้งลูกน้อยก็ไม่ได้ต้องการเสื้อผ้าแบบที่น่ารักหรือมีราคาแพงเลย เพราะสิ่งที่เด็กๆต้องการจริงๆก็คือเสื้อผ้าที่ใส่แล้วสบายตัว สินค้าเด็กและช่วยปกป้องร่างกายจากสภาพแวดล้อมภายนอกต่างๆได้อย่างดีต่างหาก

เด็กๆมีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่รวดเร็ว ดังนั้นเสื้อผ้าที่ซื้อมาเพียงไม่นานก็อาจจะคับและใส่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนขนาดเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆ ดังนั้นคุณแม่ที่ต้องเลือกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใส่จึงต้องมีเทคนิคในการเลือกเสื้อผ้าที่ช่วยให้ลูกสวมใส่ได้อย่างสบายและมีความปลอดภัยดังต่อไปนี้

129402

 1. ซื้อแต่เพียงจำนวนน้อย อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่รวดเร็วมาก การซื้อเสื้อผ้ามาจำนวนมากๆก็จะทำให้ใส่ไม่ทันซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ดังนั้นคุณแม่จึงควรซื้อแต่ปริมาณที่พอใช้ก็พอ
 2. เลือกเนื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติและมีความนุ่มนวล เด็กเล็กๆมีผิวที่บอบบางมาก การเลือกเนื้อผ้าใยสังเคราะห์ที่มีสารประกอบทางเคมีอาจทำให้ผิวของลูกน้อยเกิดความระคายเคือง หรือทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ดังนั้นคุณแม่จึงควรเลือกเสื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติ อย่างเช่นผ้าฝ้าย เพราะสามารถระบายความร้อนและความอับชื้นได้ดี ใส่แล้วสบายตัว สินค้าเด็กไม่อึดอัด นอกจากนี้ยังควรพิจารณาเสื้อผ้าเด็กที่ไม่มีตะเข็บและไม่มีป้าย Tag ที่อาจเสียดสีผิวหนังทำให้ลูกรู้สึกระคายเคืองได้
 3. เลือกเสื้อผ้าเด็กที่สวมใส่ง่าย เพราะเด็กเล็กต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆ และการใช้เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านานเกินไปจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเด็กมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นอาจเลือกแบบที่ไม่มีกระดุม เพราะลูกอาจนอนทับจนทำให้เกิดรอยบนผิวหนังได้ ให้เลือกเสื้อแบบสวมศีรษะหรือแบบป้ายทบที่มีเชือกผูก เพื่อให้การถอดและใส่ทำได้ง่ายและรวดเร็ว แบบเสื้อผ้าเด็กควรเลือกแบบที่มีคอกว้าง แขนหลวมและกว้าง มีซิปอยู่บริเวณด้านหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกนอนทับ
 4. เลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับฤดูกาล อย่างเช่น ในหน้าร้อนควรเลือกเนื้อผ้าที่ค่อนข้างบางและระบายอากาศได้ดี ส่วนในหน้าหนาวควรเลือกเนื้อผ้าที่นุ่มและอบอุ่น และเสื้อควรมีคุณสมบัติที่ทนไฟ

เสื้อผ้าสำหรับเด็กเป็นสิ่งที่ควรเลือกด้วยความพิถีพิถันมากกว่าเสื้อผ้าของผู้ใหญ่ เพราะผิวเด็กมีความบอบบาง การเลือกเสื้อผ้าสินค้าเด็กที่ไม่เหมาะสมจะทำให้ผิวเด็กเกิดความระคายเคืองและรู้สึกไม่สบายตัว

บำรุงสุขภาพด้วยมะพร้าว ทำง่ายๆด้วยตัวเอง

หากพูดถึงมะพร้าวซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทย เนื่องจากมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่ามากๆสำหรับคนไทย มะพร้าวมีรสชาติที่หวานหอมและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำมากที่สุดอีกด้วย ไม่ว่าคนไทยและคนต่างประเทศก็มักจะนำเอามะพร้าวมาใช้ประโยชน์และบริโภคทุกส่วน แม้แต่ส่วนลำต้นคนไทยนิยมอย่างมากที่จะทำเอายอดอ่อนของมะพร้าวมาประกอบอาหารที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อย

มะพร้าว

ใครที่อยากจะรู้ว่ามะพร้าวมีประโยชน์กับเรายังไงก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลได้เลย สำหรับน้ำมะพร้าวที่มีส่วนประกอบหลักจากเกลือแร่ธรรมชาติ ที่มีผลไม้น้อยชนิดที่มีเกลือแร่ชนิดนี้ มะพร้าวก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีเกลือแร่ โดยเกลือแร่ธรรมชาติสามารถเข้าไปบำรุงเลือดในร่างกายของเราโดยตรง แถมยังสามารถประความสมดุลในร่างกายของเรา ทำให้เรารู้สึกสดชื่นในทันทีที่รับประทานน้ำมะพร้าวเข้าไป โดยเฉพาะใครที่มีการอ่อนเพลียหรือเสียเหงื่อและพลังงานจากการออกกำลังกาย หากคุณได้ดื่มน้ำมะพร้าวเย็น 1 แก้วก็จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับเนื้อมะพร้าวก็มีรสชาติที่หวานหอมเช่นกัน โดยมะพร้าวที่มีเนื้ออ่อนส่วนมากจะนิยมนำมารับประทานมากๆ เพียงแค่เราใช้ช้อนขูดออกมากจากกะลา ก็จะได้เนื้อมะพร้าวมารับประทานอย่างอร่อย เนื้อมะพร้าวที่ส่วนผสมของไขมันจากธรรมชาติ จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและสารอาหารมากมายที่ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรง การรับประทานมะพร้าวเข้าไป 1 ลูก ถือว่าเพียงพอกับสารอาหารและแร่ธาตุที่เราต้องใช้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียว

คุณสมบัติของครีมกันแดดใยไหม

สำหรับธุรกิจรับผลิตครีมที่ดีที่สุดในตลาดบ้านเราในตอนนี้ก็ต้องยกให้ตลาดเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีการใช้กันอยู่ทุกวันอย่างเช่นครีมทาผิว ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวกายก็มักจะมีการใช้ทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็จะมีอิทธิพลมากๆกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เนื่องจากครีมทาผิวหลายๆตัวนั้นสามารถช่วยปกป้องและบำรุงผิวของเราให้ขาวใส แถมยังสามารถช่วยป้องกันริ้วรอยต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะครีมกันแดดที่เป็นอีกหนึ่งที่กำลังนิยมกันอย่างมาก เพราะว่าอากาศในประเทศเราและหลายประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลครั้งที่รุนแรงที่สุด โดยบรรยากาศโดยรวมแล้วร้อนขึ้นแดดแรงขึ้น ปัญหาต่างๆของผิวเลยเกิดมากขึ้นตาม การใช้ครีมกันแดดจึงเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเราในตอนนี้

คุณสมบัติของครีมกันแดดใยไหม

หากใครที่จะทำการตลาดหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ การจำหน่ายครีมกันแดดจึงเป็นอีกหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากของเราในตอนนี้ หากคุณมีสูตรเด็ดหรือเคล็ดลับการผลิตครีมก็สามารถเข้ามาหาเราได้เลย โดยทางเรานั้นมีอุปกรณ์และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ ที่จะช่วยให้คุณนั้นสามารถผลิตครีมกันแดดได้อย่างเชี่ยวชาญและครีมกันแดดของคุณจะเป็นสินค้าขายดีไม่แพ้ครีมกันแดดที่กำลังทำการตลาดอย่างแน่นอน สำหรับใครที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วโดยเฉพาะสาวๆ ก็มักจะรู้ดีว่าส่วนผสมของครีมและครีมกันแดดนั้นควรจะออกมาเพื่อตอบสนองความจ้อการของผู้ใช้อย่างไร คุณก็สามารถนำเอาสูตรเข้ามาให้ทานร้านของเราผลิตได้เลย

โดยเฉพาะปัจจุบันครีมกันแดดที่กำลังมาแรงในช่วงนี้ก็คือครีมกันแดดใยไหม เป็นครีมกันแดดที่มีเนื้อครีมเบาไม่เหนียวติดเสื้อผ้า แถมยังสามารถซึมเข้าไปปกป้องผิวหนังของเราได้อย่างรวดเร็ว และสามารถเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวหนังของเราได้อย่างยาวนาน ครีมกันแดดใยไหมจึงกำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ หากคุณสามารถหาสูตรการรับผลิตครีมเข้ามาให้กับเราได้ รับรองเลยว่าธุรกิจครีมกันแดดของคุณสามารถวางขายตลาดในประเทศเราได้เลย

พื้นที่แบบใดควรถมที่ก่อนสร้างบ้านมากที่สุด

การถมดินก่อนสร้างบ้านนั้น ไม่ว่าเป็นพื้นที่แบบไหนก็สามารถถมได้หมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่แล้วหรือพื้นที่ที่มีระดับต่ำเกินไปจึงต้องปรับระดับขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของที่ว่าจะรับถมที่หรือไม่ แต่ที่ดินแต่ละผืนนั้นจะมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันไป เช่น มีความลาดเอียง เป็นดินลูกรัง หรืออยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเมื่อถึงหน้าฝนน้ำจะท่วมเสมอ ซึ่งพื้นที่แบบนี้จะไม่เหมาะกับการก่อสร้างบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องถมที่เพื่อปรับสภาพดินและระดับของดินก่อนเสมอ

กำลังเทดิน_n

เพราะอะไรที่ดินทั้ง 3 แบบนี้ จึงมีความจำเป็นต้องถมที่ก่อนสร้างบ้านมากที่สุด มาดูกันค่ะ

พื้นที่ที่มีความลาดเอียง

พื้นที่ที่มีความลาดเอียงจะทำให้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้ยาก และยังเป็นทางผ่านของน้ำอีกด้วย จึงต้องถมที่ให้มีระดับที่เสมอกันก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน และไม่เป็นอุปสรรคในช่วงหน้าฝน แต่ถ้าพื้นที่ของคุณมีความลาดเอียงไม่มาก และมีระดับที่ไม่ต่ำกว่าถนนจนเกินไป ก็อาจจะไม่ต้องถมดินก่อนสร้างบ้านก็ได้

พื้นที่ที่เป็นดินลูกรัง

พื้นที่ที่เป็นดินลูกรังจะเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นอย่างมาก และยังเป็นดินที่ไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้อีกด้วย ดังนั้นหากที่ดินของคุณเป็นดินลูกรัง คุณจะต้องถมดินก่อนสร้างบ้านด้วยเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการก่อสร้างบ้านและสามารถปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านได้

แต่หากคุณไม่คิดที่จะปลูกต้นไม้ในบริเวณนี้ ก็อาจจะก่อสร้างบ้านได้เลย โดยไม่ต้องถมดิน เพียงแต่คุณจะต้องเจอกับอุปสรรคมากมายในการก่อสร้างบ้าน เนื่องจากดินลูกรังเป็นดินที่แข็งมากและมีหินลูกรังอยู่มากมาย จึงยากต่อการขุดเจาะ เป็นทีสุด

พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ

พื้นที่ที่ยู่ต่ำกว่าระดับน้ำ จะไม่สามารถก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้เลย ถ้าไม่ถมที่ก่อน เพราะในช่วงฤดูฝนน้ำจะไหลมาเข้าบ้านคุณแน่นอน และยังมีโอกาสที่น้ำจะท่วมบ้านของคุณได้สูงอีกด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนมากๆ ดังนั้นหากคุณจะก่อสร้างบ้านเรือนในพื้นที่แบบนี้ คุณจะต้องหาผู้มารับถมที่ก่อนเสมอ และไม่ควรถมหน้าฝนนะ เพราะน้ำอาจจะพัดดินไปหมด หรืออาจจะทำให้ดินถล่มได้ และที่สำคัญจะต้องถมให้ดินมีความสูงกว่าถนนอย่างน้อย 50 เซนติเมตรเลยทีเดียว เพราะการถมที่ในพื้นที่แบบนี้ ดินจะมีโอกาสยุบตัวได้มากกว่าพื้นที่แบบอื่นๆ หลายเท่าเลยทีเดียว

เบอร์มงคลลงท้ายด้วยเลข 6 ดีหรือไม่อย่างไร

banner-sart            เคยหรือไม่ค่ะที่จะลองสังเกตเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเองว่าลงท้าย ขึ้นต้น หรือจะได้ผลรวมเท่าไหร่ วันนี้เรามีเรื่องราวอีกหนึ่งมุมของโลกใบนี้มาเล่าสู่กันฟัง และที่สำคัญใครที่ชอบในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขก็ตามมาเลยค่ะ เพราะวันนี้สิ่งทีเราจะขอพูดถึงก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเช่นเดียวกัน รับรองได้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดแน่นอน

เคยได้ยินไหมค่ะกับคำว่า “เบอร์มงคล” หรือ “หมายเลขมงคล” ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วละค่ะ มันคือหมายเลขโทรศัพท์มงคลที่หลายคนให้ความสำคัญ และตามหาซื้อเบอร์มงคลเหล่านี้ให้วุ่นวายไปไหมด สำหรับใครที่อยากได้จริงๆก็สามารถเดินตรงเข้าสั่งจองเบอร์ได้ที่ศูนย์บริการเครือข่ายที่คุณต้องการเลยค่ะ แต่ประเด็นของวันนี้ที่เราจะกล่าวถึงก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเลข 6 ซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นเลขที่ดี และเป็นเลขที่สวย ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเลขมีความหมายที่ดีในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเงินทอง การงาน ความรัก สุขภาพ โชคลาภ มีเสน่ห์ เรียกได้ว่าเป็นเลขที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในเลขนี้ แต่ก็มีบางคนค่ะที่เชื่อว่าเลข 9 คือเลขมงคลและเป็นเลขที่สวยที่สุด อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดค่ะ เพราะเรื่องแบบนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนค่ะว่าชื่นชอบเลขใด ซึ่งบางคนอาจจะแอนตี้หรือต่อต้านเลข 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีน เพราะหมายถึง “ซี้” ของภาษาจีนที่แปลว่า ความตาย หรือการเสียชีวิต เพราะฉะนั้นชาวจีนจะถือเรื่องเลข 4 มาก จนถึงขั้นไม่มีการทำบ้านเลขที่หรือไม่ค่อยทำป้ายทะเบียนรถยนต์ที่มีเลข 4 ออกมาเลยละค่ะ เห็นไหมละค่ะว่าตัวเลขมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอย่างมาก และก็ไม่ใช่แค่แระเทศไทยประเทศเดียวอีกด้วย

ครีมหน้าขาวใสกับการมาร์กหน้า ต่างกันยังไง

bbp-product            ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มๆหรือสาวๆ ก็ต้องอยากมีใบหน้าที่ขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มด้วยกันทั้งนั้น เพราะการที่มีใบหน้าที่สดใส ขาว เนียน เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มโอกาสหลายอย่างให้กับชีวิตนั่นเอง คงจะไม่มีใครหรอกค่ะที่ปฏิเสธ ไม่อยากมีใบหน้าที่หล่อหรือสวย เพราะไม่ว่าใครก็อยากสวยอยากหล่อด้วยกันทั้งนั้น ปัจจุบันจึงมีการก่อตั้งหรือให้กำเนิดสถาบันเพื่อความงามมากมาย และที่สำคัญมีผู้สนใจเข้าใช้บริการมากมายเสียด้วย หลายคนอาจจะสงสัยว่าโอกาสของคนที่มีหน้าตาดีคืออะไร คิดอย่างง่ายๆก็คือการเดินเข้าไปสมัครงาน เพียงแค่คุณเห็นรูปร่างหน้าตาภายนอกที่สวยสดใส หรือหล่อดูดี คุณก็เทคะแนนให้คนนั้นไปเป็นครึ่งแล้วละค่ะ แล้วคราวนี้ยังจะปฏิเสธอยู่หรือไม่ว่าหน้าตาดีไม่ช่วยอะไร

การมาร์กหน้าก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทางสถาบันเสริมความงามทั้งหลายทั่วไปใช้บำรุงหรือให้บริการผู้ที่สนใจอยากสวยอยากหล่อ ซึ่งการมาร์กหน้าจะเป็นการให้การบำรุงผิวหน้าด้วยวิตามินหลากหลายชนิดที่มีประโยชน์และช่วยฟื้นฟูผิวหน้าให้ดูดีขึ้น แต่สำหรับใครที่มีงบประมาณจำกัดก็จะนิยมซื้อขายส่งครีมใช้กันมากขึ้น แต่ก่อนซื้อนั้นก็จะต้องพิจารณาให้ดีกันสักหน่อย เพราะส่วนใหญ่มักมีการแอบอ้างสรรพคุณ หรือมีการโฆษณาเกินจริง แถมยังเป็นอันตรายต่อผิวหน้าอีกด้วย แต่ก็ใช่ว่าจะเจอในครีมหน้าใสทุกประเภทเสมอไป เพราะบางยี่ห้อก็มีคุณภาพดีจริงตามคำโฆษณา แต่ก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงสักหน่อย

ทางเลือกความสวยความงามในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะสวยหล่อด้วยยารับประทาน ครีมบำรุงภายนอก การทำศัลยกรรม หรือจะเป็นการบำรุงผิวด้วยสมุนไพร เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการการบำรุงแบบใดก็ควรตรวจสอบความต้องการและอาการแพ้ของตนเองเสียก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามภายหลังให้ตัวคุณเองเสียใจ สรุปแล้วจะเห็นได้ว่าการมาร์กหน้าด้วยตนเอง กับการใช้ครีมหน้าใสดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ประหยัดงบประมาณในกระเป๋าเงินของคุณมากที่สุดสำหรับตอนนี้ค่ะ

การดูแลรักษาเสื้อผ้าเด็ก ตอนที่ 1

พูดกันถึงเรื่องนี้ใครหลายๆคนก็คงไม่ค่อยได้คิดกันเท่าไรนัก เพราะเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กนั้นค่อนข้างมีราคาถูก ซื้อใหม่ได้ง่ายๆเลย ไม่ต้องเก็บรักษา แต่เราเคยคิดหรือเปล่าคะว่า แต่ละปีเรานั้นหมดเงินกันไปเท่าไร บางคนก็จะคิดว่าไม่เยอะหรอก ไม่กี่พัน แต่รู้หรือเปล่าคะว่าไม่กี่พันนั้นมันมีค่ามากสำหรับคนที่ไม่มี เพราะฉะนั้นแล้ว เราต้องรักษาเสื้อผ้าของเด็กหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าของเราเองให้อยู่ได้นานที่สุด ขาดก็เย็บ ขาดก็เย็บ ให้ใส่ได้หลายๆปีเลยค่ะ

กับเสื้อผ้าที่เก่าแล้ว สีตกบ้าง หมองบ้าง เราอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะ หากสีนั้นหมองมากเลย เราก็ลองเอาไปแช่ในน้ำทำความสะอาดสักพักก่อน แล้วเอามาดู ว่าสีนั้นยังหมองเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้าหากหมอง ก็เก็บเอาไว้ใส่ตอนลูกของเรานั้นนอนค่ะ ซึ่งต้องทำให้สะอาดก่อนใส่ด้วยนะคะ แล้ววิธีที่ควรรักษา ก็คือ ไม่ควรนำไปซักรวมกับตัวอื่นได้ เนื่องจากจะทำให้ติดกับเสื้อผ้าตัวอื่นๆได้ค่ะ และไม่ควรที่จะซักในเครื่อง คุณพ่อคุณแม่ควรซักมือนะคะดีที่สุด

มาดูในเรื่องของสีตก สีที่ย้อมมาแบบนี้ไม่ดีต่อสุขภาพของเด็กแน่นอนค่ะ เพราะในสีนั้นมีสารมากมายที่จะเป็นอันตรายของผิวหนักที่อ่อนโยนของเด็กๆค่ะ ฉะนั้นแล้ว หากรู้ว่าเป็นสีตก เราก็ควรที่จะซักหลายๆครั้ง จนสีนั้นหมดหรืออาจจะหยุดตกสี และหากว่าที่บ้านมีสีที่ใช้ย้อมแบบธรรมชาติได้ก็เอามาย้อมใหม่ค่ะ แต่ถ้าหากไม่มี ก็อย่างที่เคยบอกไปค่ะ ให้เด็กนั้นใส่นอนอยู่ที่บ้านหรือเล่นอยู่ที่บ้านก็ได้ค่ะ

นี่เป็นอีกวิธีของการดูแลรักษาเสื้อผ้าเด็ก อย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ

เราจะหาข้อมูลจองที่พักได้อย่างไร

หลายคนจะจองที่พัก มักจะเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะหาว่ามีที่พักไนบ้างที่น่าสนใจ บางครั้งหากันหลายวันทำให้เสียเวลาได้ แต่เราไม่ได้บอกว่าให้รีบหานะ แต่หากเป็นไปได้เราอยากแนะนำให้ท่านใช้แนวทางอื่นควบคู่กันไปด้วย หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่า ยังจะมีแนวทางที่ดีอีกหรือ ในเมื่อในเว็บไซต์มีข้อมูลมากที่สุดแล้ว มีแน่นอนครับหากว่าท่านได้อ่านข้อมูลดังนี้

hotel

 •                 อ่านจากหนังสือท่องเที่ยวเวลาคุณเปิดอ่านหนังสือคุณน่าจะเห็นเค้าโปรโมทที่พักใช่มั้ยครับ ที่พักที่เค้าโปรโมทส่วนใหญ่แล้วเค้าได้คัดมาเป็นอย่างดี แม้หลายคนอาจจะบอกว่า ก็เป็นการโฆษณาดีๆนี่เอง แต่หากท่านมองให้ดีที่พักดีๆเท่านั้นที่เค้าอยากโปรโมทให้ เพราะนั่นคือชื่อเสียงของหนังสือด้วยหากแนะนำที่ไม่ดี ต่อไปก็คงไม่มีใครเชื่อถือแน่นอน
 •                 อ่านจากโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์คุณจะเห็นรายชื่อโรงแรม หรือว่าที่พัก คุณสามารถที่จะนำชื่อที่ปรากฏอยู่ ไปค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
 •                 ดูจากทีวีที่เค้าแนะนำที่พักหลายรายการที่แนะนำการท่องเที่ยว เราอาจจะเห็นเค้าแนะนำที่พัก ซึ่งอาจจะดูไว้แล้วลองหาข้อมูล และนอกจากนั้นหากคุณดูดีๆเค้าจะมีกิจกรรมให้เล่น อาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะ แม้ว่าจะเป็นแผนการตลาดของเค้า แต่เมื่อเราจองที่พักราคาถูก เราก็ไม่ได้เสียหายอะไร ใช่หรือเปล่าลองดูนะ แต่อาจจะต้องแย่งกันหน่อย เพราะคนดูกันทั้งประเทศ

เชื่อหรือเปล่าครับว่าแนวทางทั้งสามอย่างนี้ เราทดลองมาแล้วและได้ผลจริงๆด้วย หากการจองที่พักในครั้งต่อไปของคุณคุณไม่รู้จะหาจากที่ไหน ก็ลองดูนะ เชื่อว่าจะได้ผลแบบเดียวกับที่เราทำนั้นแหละ

ประสบการณ์เที่ยวเขาใหญ่ตอนปิดเทอม

เพื่อนๆหรือน้องๆนักเรียนนักศึกษา ที่อยากไปเที่ยวพักผ่อนหน้าร้อนช่วงนั้นปิดเทอมพอดีน่าสนใจเช่นกันนะครับ ชวนเพื่อนๆเดินทางท่องเที่ยวกันเป็นกลุ่มเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือเลี้ยงฉลองคนที่ขึ้นปีที่สูงขึ้นไป อย่างเช่นเรียนมหาลัยปิดซัมเมอร์ปีหน้าก็ไต่ระดับชั้นฉลองกันสักหน่อย ก่อนที่เกรดจะออกช่วงเปิดเทอมหลังจากเครียดกับการอ่านหนังสือมามาก ผมว่าใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ก็ดีนะครับ

อาจจะทำให้เราได้ผ่อนคลายสมองพร้อมที่จะมาเริ่มบทเรียนใหม่ในเทอมหน้า เที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมีที่พักเขาใหญ่ที่สบาย มีกิจกรรมท้าทายให้ได้เล่นผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอน วันนี้อาจจะแค่มองว่าสนุกแต่เมื่อเราโตขึ้นเราจะเข้าใจดี และยิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้น บางคนกลับมาพบกัน มาเล่าเรื่องราวเก่าๆให้ได้ฟังกันก็มีความสุข เก็บเกี่ยวประสบการณ์เหล่านี้ในช่วงเวลาที่ดีๆ แล้วจะทำให้เราได้เพื่อนได้ความรู้สึกดีๆต่อกันตลอดไป แม้บางครั้งจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะมีภาระหน้าทีแต่เมื่อนึกกลับไปก็เหมือนว่าเพิ่งอยู่ด้วยกันเมื่อไม่นานมานี้เอง

1.แนะนำโรงงานรับผลิตครีม คุณภาพดีมากๆ

2.อย่าลืมทากันแดดทาหน้า ก่อนลุยแสดงแดดทุกครั้ง

3.เพื่อลูกรักของท่าน ของใช้ ปลอดภัย ฝึกทักษะ และดี

4.ถ้าเป็นสิวอักเสบ ใช้ฆ่าเชื้อสิว ชนิดที่เราแนะนำ ดีมาก

5.เพื่อสุขภาพที่ดี Cobba ใช้เป็นประจำ ฟิตแข็งแรง

6.ผมร่วง หัวล้าน ผมบาง ด้วยโทนิค และแชมพูอย่างดี

7.มองหาโรงงานรับผลิตครีมกิโล ดีๆ ราคาคุณภาพ

8.มาทำแบรนด์ครีมกัน โรงงานรับผลิตครีมทาตัว มี อย. เกรดคุณภาพ

9.มีปัญหาเรื่องสายตา บิ๊กอาย ราคาส่ง ปลอดภัยต่อดวงตา